KATEGORIA A2

OPIS KATEGORII:

sporty-blue

Prawo jazdy kategorii A2 stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii A2 wynosi:

  • 18 lat.

 

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo.
 

Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.