KATEGORIA B

OPIS KATEGORII:

samochód-zastepczy-z-oc-sprawcy

Prawo jazdy kategorii B stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz przyczepy lekkiej,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii B wynosi:

  • 18 lat

 

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo.

 

Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.