KATEGORIA C

OPIS KATEGORII:

80c250e25b251b69fc62febf7244bf62_1000_1000_0_1

Prawo jazdy kategorii C stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C wynosi:

  • 21 lat

 

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kursant w czasie trwania szkolenia, jak po i jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo.
 

Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.