KATEGORIA D

OPIS KATEGORII:

bus

Prawo jazdy kategorii D stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

  • autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii D wynosi:

  • 24 lata.

 

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje:

  • 20 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych, jeżeli kursant posiada już kategorię C
  • 20 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin zajęć praktycznych, jeżeli kursant nie posiada kategorii C.

Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo.
 

Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.