KATEGORIA E

OPIS KATEGORII:

PL

Prawo jazdy kategorii B+E stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy, przy czym masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t.

 

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii E wynosi:

  • 18 lat.

 

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 15 godzin zajęć praktycznych. Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo.
 

Egzamin składa się wyłącznie z egzaminu praktycznego.