KATEGORIA C+E

OPIS KATEGORII:

Prawo jazdy kategorii C+E stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy / przyczep.

 

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C+E wynosi:

  • 21 lat.

 

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 25 godzin zajęć praktycznych. Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo.
 

Egzamin składa się wyłącznie z praktyki.