KOPARKI I WÓZKI WIDŁOWE

ZAKRES SZKOLEŃ:

samochód-zastepczy-z-oc-sprawcy

 • ­ wózków jezdniowych przenośnych (wszystkie rodzaje),
 • ­ żurawi stacjonarnych oraz samojezdnych,
 • ­ podestów i platform roboczych,
 • ­ suwnic kabinowych,
 • ­ wciągarki i wciągarki hakowe,
 • ­ załadunek/wyładunek pneumatyczny,
 • ­ uprawnienia SEP(elektryczne) wszystkie rodzaje
 • ­ szkolenia BHP wszystkie rodzaje, w tym pierwsza pomoc
 • ­ konserwatorów na wszystkie w/w szkolenia na podstawie zatwierdzonego programu szkolenia przez Urząd Dozoru Technicznego znak:06/OT/1912330/1537/2012­2­2427,
 • ­ ADR w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym na podstawie zatwierdzonego przez pomorski Urząd Marszałkowski nr
  DIF­TD.8045.R.11.2012,
 • kategoria T na podstawie zezwolenia wydanego przez Starostę kartuskiego nr: 00282205 z dnia 08.02.2007.

Pragniemy przedstawić Naszą ofertę szkoleniową na wszystkie kategorie UTB – Urządzenie Transportu Bliskiego.

Przedstawione poniżej kursy są zakończone egzaminem państwowym zdawanym przed Komisją UDT Urzędem Dozoru Technicznego.

Dlatego do podanych cen kursów zawsze należy doliczyć opłatę za egzamin, która na dzień dzisiejszy wynosi 152zł.

Naszym kursantom zapewniamy:

  ­
 • fachowo prowadzone wykłady w samym Centrum Gdyni,
 • ­

 • ­niezbędny sprzęt do prowadzenia kursów,
 • ­­

 • materiały szkoleniowe w postaci wypożyczenia książek i testów egzaminacyjnych.


Wszystkie uprawnienia wydawane przez UDT są ważne na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej i można za dodatkową opłatą 60zł otrzymać tzw. certyfikat unijny ważny 5 lat od momentu wystawienia, który pozwala w razie potrzeby wymienić otrzymane polskie uprawnienia na np.:

 • uprawnienia DSV wymagane we wszystkich państwach skandynawskich, lub uprawnienia TUV ważne we wszystkich krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Lichtenstein, Luxemburg).
 • Dokonujemy również rozszerzenia wszystkich uprzednio otrzymanych uprawnień jeżeli posiadały one jakieś ograniczenia. Jak również wymiany dokumentów wydanych przez inne instytucje niż UDT.
 • Pomagamy certyfikować uprawnienia wydane przez Wojskowy Dozór Techniczny.
 • Czas realizacji kursu do 2 tygodni od momentu rozpoczęcia.
 • Egzamin teoretyczny i praktyczny tego samego dnia w Ośrodku.
 • Uprawnienia są dostarczane do Ośrodka po ich otrzymaniu z Wytwórni Papierów Wartościowych w terminie do 1 miesiąca od egzaminu, choć zwykle są to 2 tygodnie.

Cennik szkoleń operatorów

CENNIK USŁUG SZKOLENIOWYCH W ROKU 2013 r.

Aby zostać operatorem koparko ładowarki należy ukończyć odpowiedni kurs, który daje nam wymagane uprawnienia. Rozpocząć kurs mogą osoby posiadające prawo jazdy kategorii B. Praca na samej budowie nie wymaga legitymowania się prawem jazdy, ale często zachodzi konieczność przejechania jakiegoś odcinka po drodze publicznej a wtedy ten dokument jest wymagany. Warunki rozpoczęcia kursu to ukończone 18 lat, posiadanie wykształcenia co najmniej podstawowego, aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności oraz udokumentowanie miesięcznego stażu pracy przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności. W przypadku braku takiego stażu trzeba odbyć dodatkowe zajęcia praktyczne, trwające co najmniej 26 godzin

Operator koparki to osoba obsługująca maszynę do robót ziemnych. Bardzo często jest jednocześnie operatorem koparko-ładowarki, ponieważ oferowane na rynku kursy łączą w sobie możliwość uzyskania uprawnień na oba pojazdy. Osoba zatrudniona w tym zawodzie pracuje najczęściej na budowach obiektów i dróg albo w składach materiałów sypkich, gdzie koparka służy do wykonywania czynności przeładunkowych.
Praca ta nie jest skomplikowana, jednak dobrze, aby ci, którzy chcą ją wykonywać byli odpowiedzialni, spostrzegawczy i umiejący ocenić ewentualne ryzyko. Zawód ten jest obecnie bardzo popularny – wszystko z powodu dużej liczy inwestycji

Po kursie na Operatora koparko – ładowarki otrzymasz uprawnienia na wszystkie typy koparko ładowarek klasy III. Oznacza to nowe możliwości na rynku pracy. Fachowcy z uprawnieniami to osoby najchętniej poszukiwane na rynku pracy. Nie zwlekaj zapisz się na kurs i ciesz się kolejnymi uprawnieniami
Do realizacji kursów na ciężki i lekki sprzęt budowlany nie jest potrzebne prawo jazdy.

Wymagania dla kandydatów:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator koparko – ładowarki,
  prosimy o dostarczenie dokumentów potrzebnych do zapisania na kurs tj. – ksero dowodu osobistego (faksem ,mailem lub osobiście),jeżeli zainteresowany chce poszerzyć uprawnienia prosimy dostarczyć obecne uprawnienie.
 • staż pracy: minimum 1 miesiąc przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej koparki


UWAGA!!!
w przypadku braku takiego stażu, w trakcie kursu należy odbyć dodatkowe zajęcia praktyczne w określonym programowo wymiarze godz.(szczegóły w gł.biurze 713367808)

W kursie realizowanych jest:

 • 116 godzin teorii
 • 60 godzin praktyki – dla całej grupy
 • Ogólny czas trwania kursu to: 5-6 tygodni


 • Ośrodek posiada zatwierdzenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.