KWALIFIKACJE WSTĘPNE

samochód-zastepczy-z-oc-sprawcy

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna dotyczy osób chcących podjąć pracę w charakterze kierowcy, które uzyskały uprawnienia kategorii:

1. C, C+E, C1, C1+E po 10 września 2009r.

2. D, D+E, D1, d1+E po 10 września 2008r.

Osoby te zobowiązane są:

 • ukończyć kwalifikację wstępną składającą się z 280 godzin (260 godzin teoretycznych oraz 20 godzin praktycznych)
 • odbyć badania lekarskie i psychologiczne
 • zdać egzamin państwowy złożony z 30 pytań testu (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź)
 • osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik z testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia w/w egzaminu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej
  • Kwalifikacja wstępna przyspieszona

   Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy osób chcących podjąć pracę w charakterze kierowcy, które uzyskały uprawnienia kategorii:

   1. C, C+E, C1, C1+E po 10 września 2009r.

   2. D, D+E, D1, d1+E po 10 września 2008r.

   Osoby te zobowiązane są:

   • ukończyć kwalifikację wstępną przyspieszoną składającą się ze 140 godzin (130 godzin teoretycznych oraz 10 godzin praktycznych)
   • ukończyły 21 lat dla kat. C, C+E, C1, C1+E
   • ukończyły 23 lata dla kat. D, D+E, D1, D1+E
   • odbyć badania lekarskie i psychologiczne
   • zdać egzamin państwowy złożony z 30 pytań testu (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź)
    • Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik z testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia w/w egzaminu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej

     Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

     Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dotyczy osób chcących podjąć pracę w charakterze kierowcy, które uzyskały uprawnienia kategorii:

     1. C, C+E, C1, C1+E po 10 września 2009r.

     2. D, D+E, D1, d1+E po 10 września 2008r.

     Osoby te zobowiązane są:

     • ukończyć szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego C,C+E,C1,C1+E a przestępujące do szkolenia z bloku programowego D, D+E, D1, D1+E lub odwrotnie
     • ukończyć kwalifikację wstępną uzupełniającą składającą się z 70 godzin (65 godzin teoretycznych oraz 5 godzin praktycznych)
     • zdać egzamin państwowy złożony z 10 pytań testu (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź)

     osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik z testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia w/w egzaminu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej

     Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

     Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dotyczy osób chcących podjąć pracę w charakterze kierowcy, które uzyskały uprawnienia kategorii:

     1. C, C+E, C1, C1+E po 10 września 2009r.

     2. D, D+E, D1, d1+E po 10 września 2008r.

     Osoby te zobowiązane są:

     • ukończyć kwalifikację wstępną przyspieszoną składającą się z 35,5 godzin (33 godziny teoretyczne oraz 2,5 godzin praktycznych)
     • ukończyły 21 lat dla kat. C, C+E, C1, C1+E
     • ukończyły 23 lata dla kat. D, D+E, d1, D1+E
     • ukończyć szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego C,C+E,C1,C1+E a przestępujące do szkolenia z bloku programowego D, D+E, D1, D1+E lub odwrotnie
     • zdać egzamin państwowy złożony z 10 pytań testu (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź)
     • osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik z testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia w/w egzaminu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej

     WYMAGANIA DLA KIEROWCY ZAWODOWEGO

     Obecnie, aby pracować w transporcie drogowym na stanowisku kierowcy, wymagane jest:

     • prawo jazdy danej kategorii C, CE, D, DE,
     • Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej,
     • orzeczenie psychologiczne (wydane na podst. art. 39k ustawy o transporcie drogowym),
     • orzeczenie lekarskie (na podst. art. 39j ustawy o transporcie drogowym).
     • Wymienione dokumenty oraz jedno zdjęcie należy złożyć do wydziału komunikacji celem wpisu ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej, badań lekarskich i psychologicznych w prawo jazdy w formie kodu 95 oraz daty potwierdzającej ważności ( 95,DD.MM.RR ).
     • Wymiana prawo jazdy następuje na podstawie kopii dokumentów (oryginały do wyglądu) oraz wypełnionego wniosku.

     WPIS W PRAWO JAZDY ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

     Potwierdzeniem uzyskania uprawnień do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy jest wpis w prawo jazdy, tabela 12, kodu 95 oraz terminu ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej (95,DD.MM.RR).