SZKOLENIA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

samochód-zastepczy-z-oc-sprawcy

WYMAGANIA DLA KIEROWCY ZAWODOWEGO

Obecnie, aby pracować w transporcie drogowym na stanowisku kierowcy, wymagane jest:

 • prawo jazdy danej kategorii C, CE, D, DE,
 • Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej,
 • orzeczenie psychologiczne (wydane na podst. art. 39k ustawy o transporcie drogowym),
 • orzeczenie lekarskie (na podst. art. 39j ustawy o transporcie drogowym).
 • Wymienione dokumenty oraz jedno zdjęcie należy złożyć do wydziału komunikacji celem wpisu ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej, badań lekarskich i psychologicznych w prawo jazdy w formie kodu 95 oraz daty potwierdzającej ważności ( 95,DD.MM.RR ).
 • Wymiana prawo jazdy następuje na podstawie kopii dokumentów (oryginały do wyglądu) oraz wypełnionego wniosku.


WPIS W PRAWO JAZDY ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

Potwierdzeniem uzyskania uprawnień do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy jest wpis w prawo jazdy, tabela 12, kodu 95 oraz terminu ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej (95,DD.MM.RR).

BADANIA LEKARSKIE DLA KIEROWCÓW

Ubiegasz się o prawo jazdy wybranej kategorii? A może jesteś już kierowcą zawodowym?

Pamiętaj o poddaniu się ogólnym badaniom lekarskim, bez których wydanie uprawnień nie będzie możliwe. Jeśli chcesz uzyskać niezbędne oświadczenie o stanie zdrowia, skorzystaj z oferty ABC- Szkolenia skierowanych do Naszych kursantów.

Nasz ośrodek współpracuje z ośrodkiem medycyny pracy specjalizującym się w przeprowadzaniu badań lekarskich kierowców. Badanie odbywa się w naszej placówce lub ośrodku zdrowia.

NASZĄ OFERTĘ KIERUJEMY DO:

 • kierowców zawodowych wykonujących przewóz rzeczy lub osób,
 • kandydatów na kierowców zawodowych ubiegających się o prawo jazdy kategorii C/C+E, D/D+E,
 • kursantów ubiegających się o prawo jazdy kategorii B,
 • osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy.Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy kierowca zawodowy lub kandydat na kierowcę zobowiązany jest do przedłożenia orzeczenia o stanie zdrowia, stwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Jest to ważne, ponieważ pozwala ograniczyć ryzyko niebezpieczeństwa na drodze – wypadków i kolizji spowodowanych złą kondycją zdrowotną kierowcy.

Badania lekarskie dla kierowców to przede wszystkim badania neurologiczne, ocena ogólnej sprawności psychoruchowej, a także badania okulistyczne (ocena widzenia zmierzchowego, zjawisko olśnienia). Szczególne wymagania w zakresie badań lekarskich dotyczą kierowców zawodowych.

Chcesz poddać się badaniu lekarskiemu bez konieczności długiego oczekiwania w kolejce? Już teraz skontaktuj się z nami, by umówić się na dogodny termin.

Szkolenie pracowników SEP:

 • Szkolenie elektromonterów podstawowe z możliwością wykonywania pomiarów,
 • Szkolenie pracowników obsługujących urządzenia energetyczne,
 • Nr uzgodnienia UDT: 06/OT/1912330/1537/2012­2
  Osoba do kontaktu: Andrzej Michalski tel.

  507355955 koordynator ds szkoleń